Rozszerz możliwości każdego ucznia

Zapewnij wykładowcom i uczniom dostęp do profesjonalnych narzędzi programistycznych i oprogramowania dzięki niedrogiej subskrypcji od firmy Microsoft.

Microsoft Imagine Standard

Każdy uczeń, nauczyciel i laboratorium w Twojej instytucji może skorzystać z zalet programu Microsoft Imagine Standard przy użyciu pojedynczej subskrypcji.

Informacje o programie Microsoft Imagine Standard


Microsoft Imagine Premium

Program Microsoft Imagine Premium zapewnia wydziałom wyższego wykształcenia STEM dodatkowe oprogramowanie i usługi firmy Microsoft

Informacje o programie Microsoft Imagine Premium


Microsoft Imagine

Program Microsoft Imagine łączy uczniów z narzędziami, zasobami i doświadczeniem potrzebnym do podniesienia swoich umiejętności technicznych do poziomu dzisiejszego pracującego świata.

Informacje o programie Microsoft Imagine


Platforma Azure dla uczniów

Tworzysz aplikacje dla systemu iOS, Android lub Windows? Bezpłatnie twórz aplikacje dla wielu platform i łącz je z chmurą przy użyciu platformy Microsoft Azure. Karta kredytowa nie jest wymagana.

Uaktywnij korzyści z platformy Azure dla uczniów